Короткий нарис з історії Церкви адвентистів сьомого дня на Сумщині

Короткий нарис з історії Церкви адвентистів сьомого дня на Сумщині

У розмаїтій конфесійній палітрі протестантизму церква християн Адвентистів Сьомого Дня посідає одне з важливих місць. Вона має своє представництво у переважній більшості країн світу (206 країн) [5, с.156] та загалом у світі нараховує близько 19 млн членів [9, с.4]. Назва походить від двох важливих акцентів у вченні цієї деномінації: проголошенні вістки про скорий Другий Прихід Христа (лат. adventus – «прихід») та необхідності дотримання Десяти Божих заповідей для щастя та благополуччя людини, включаючи і четверту заповідь про святкування суботи (субота вважається сьомим днем тижня).

Адвентизм бере свій початок у Америці, в першій половині XIX століття. Його виникнення пов’язане з проповідницькою діяльністю Уїльяма Міллера (1782-1849), який, дослідивши біблійні пророцтва, дійшов до висновку про буквальне повернення Ісуса Христа на Землю у 1843 році. Кульмінацією міллеритського руху став 1844 рік, який виявився одночасно і роком найбільших сподівань, і, згодом (коли очікуваного Другого Приходу Христа не відбулося), роком «великого розчарування». Міллеризм втратив багатьох послідовників і розпався на декілька груп, які спробували осмислити гіркий досвід. Одна з цих груп, яка змогла адекватно пояснити «велике розчарування» в світлі біблійного вчення, стала ядром майбутньої церкви Адвентистів сьомого дня. Виникнення деномінації пов’язане з іменами Джошуа Хаймса, Джозефа Бейтса, Джона Лофборо, подружжя Джеймса та Еллен Уайт. Саме останні зробили найбільше для доктринального та організаційного впорядкування церкви. Вже у 1863 році був утворений керівний орган та прийнята назва «Адвентисти сьомого дня». Церква стала динамічно розвиватися, відзначившись рядом особливостей у поглядах та способі життя своїх вірян. Це були підтримання високих особистих моральних норм, виокремлення суботи як дня відпочинку, богослужіння та сімейного спілкування, увага до передових освітніх ініціатив, прийняття здорового способу життя. 

Адвентизм з’являється в Європі уже наприкінці 1860 (стараннями Михайла Беліни Чеховського) – на початку 1870-х років (церквою направлений офіційний місіонер Джон Невінс Ендрюс) [1, с.126-128]. Згідно офіційної інформації, на теренах сучасної України «перша громада християн-адвентистів сьомого дня, як про це зазначають історик адвентизму в Росії В.В. Теппоне та адвентистський історик М.А. Жукалюк, була сформована з 19-ти членів 31 липня 1886 року за старим стилем у містечку Бердибулаті Таврійської губернії в Криму» [2, с.280]. Ця громада складалася в основному з німців-переселенців, оскільки в ті часи закони Російської імперії суворо забороняли підданим приймати неправославні сповідання. Але це не означало, що ранній адвентизм в Україні мав виключно іноземний характер. Серед дослідників Святого Письма, що практично самостійно прийшли до адвентистських ідей і лише потім ототожнили себе з конфесією, був Феофіл Бабієнко (1850-1943). «Феофіл Бабієнко був дияконом-псаломщиком у православній церкві с. Тараща під Києвом. Читаючи Біблію, Бабієнко помітив, як сильно розходиться з нею вчення офіційної церкви. …У 1877 році він організовує «Спілку братів, що досліджують Біблію». Спілка швидко розростається, з’являються філіали у інших містах та селах України» [4, с.138]. За свою діяльність Бабієнко був заарештований і відправлений на заслання у Ставрополь. Там, познайомившись з адвентистським проповідником Конрадом Лаубганом, він зрозумів, що його погляди абсолютно співпадають із адвентизмом. Взагалі практично всі перші проповідники адвентизму на українських землях були німцями за походженням. Серед найвідоміших імен можна назвати Людвіга Ріхарда Конраді, Герхарда Перка, Конрада Лаубгана, Якова Ресвіка, Генріха Лебсака. Першим адвентистським проповідником вітчизняного походження став Костянтин Шамков, рукопокладений у 1907 році. Незважаючи на перепони з боку влади та офіційної церкви, період до 1917 року став часом розвитку релігійної мережі та організаційної побудови церкви Адвентистів сьомого дня на території тодішньої Російської імперії. Сприятливим для місіонерської діяльності виявився царський указ про віротерпимість, виданий у Росії 17 квітня 1905 року. В результаті, згідно з офіційною статистикою, «до кінця 1913 року Російський уніон об’єднував 6 569 членів АСД у 113 громадах» [8, с.56]. На жаль, в ході дослідження не виявилось можливим знайти статистику саме по Україні, але навіть наведена цифра дає уявлення про масштаби діяльності церкви і темпи її росту. 

Перша Світова війна і Жовтнева Революція 1917 року стали величезним потрясінням для всього населення Російської імперії, в тому числі і для адвентистської церкви. Але, незважаючи на це, її служіння суспільству продовжилось. Протестантські спільноти колишньої Російської імперії, а тепер РРФСР покладали великі сподівання на те, що в цій державі вже не буде переслідувань за віру. Ці сподівання з’явились завдяки постанові Раднаркому від 23 січня 1918 року «Про відділення церкви від держави і школи від церкви». Декрет став перш за все зброєю більшовиків проти тієї церкви, що служила опорою царського ладу, і тому протестанти ще приблизно 10 років могли провадити свою діяльність безборонно. Хоча курс на утвердження атеїзму як офіційної ідеології вже був узятий. У 1928-1929 роках комуністична влада почала вживати рішучих заходів для викорінення будь-якої віри. «Постанова ВЦИК РРФСР «Про релігійні об’єднання» (1929 р.) різко обмежила діяльність церкви. У подальші роки церковну організацію було практично ліквідовано, багатьох священнослужителів і членів церкви репресовано» [5, с.158]. 

Саме до періоду жорстоких репресій 1930-х років відносяться перші згадки про адвентизм на Сумщині. У книзі-меморіалі про репресованих адвентистів «Душі під жертовником» цілий розділ присвячений Якову Омеляновичу Деревінському, уродженцю м. Обухова Київської області. На початку 1927 року він розпочав своє служіння у місті Конотопі, охопивши своєю діяльністю також і населені пункти поблизу: Кролевець, Глухів, Грузьке, Підлинне. За відносно короткий час, поки ще влада не поставила тотальних обмежень, він зміг організувати в Конотопі невелику громаду у 30-40 членів [6, с.183-184]. Втім, на початку 30-х років Яків Омелянович вимушений був переїхати у місто Ніжин Чернігівської області, а відомості про долю доволі численної Конотопської громади губляться. 

«Лише після закінчення Великої Вітчизняної війни робляться спроби відтворення церковної організації, зруйнованої в 30-40-і роки. У 1946 році поновила свою діяльність Всесоюзна Рада Церкви АСД, очолювана Г.Григор’євим. Проте, незважаючи на «потепління» в державно-церковних відносинах, про скликання чергового з’їзду і вибори керівників церкви не могло бути і мови. Держава суворо контролювала ситуацію на місцях, придушуючи будь-яку ініціативу, що вела до зростання церкви» [5, с.158]. Друга хвиля репресій проти віруючих починається у 1960-х роках. Органи держбезпеки не тільки офіційно ведуть наступ на права церков, але і таємно засилають у громади своїх співробітників для штучного влаштування розколів.  Про цей нелегкий для адвентистської церкви час детально йдеться у книзі О. Парасея і М. Жукалюка «Бедная, бросаемая бурею», випущеній до 110-річного ювілею церкви АСД в Україні. 

Втім, репресії певною мірою сприяли розповсюдженню адвентистської вістки. З цього часу ми знаходимо нові згадки про присутність адвентистів на Сумщині. М. Жукалюк, описуючи історію адвентизму на Західній Україні в книзі «Крізь бурі, шторми, лихоліття», згадує про свою співпрацівницю Лілію Поліщук, з якою вони займались підпільним випуском релігійної літератури. Вони були разом заарештовані і вислані з рідних місць. «В серпні 1974 року Л. Поліщук етапом запровадили на будівництво залізничної магістралі неподалік м. Суми» [3, с.374]. Можливо, саме Лілію Поліщук можна назвати першою адвентисткою в Сумах. 

Матеріалом для подальшого тексту статті стали не стільки опубліковані джерела, скільки особисті спогади тих, хто займався організаціною та координаційною діяльністю з розвитку мережі адвентистських громад у Сумах та Сумській області. Василь Йосипович Таранюк, служитель церкви, нині покійний, згадував, як у 1978 році у Київ з м. Суми приїхала похилого віку сестра Дурманенко М.І. та попросила керівництво церкви офіційно направити на її батьківщину адвентистського служителя. Сім’ї Таранюка В.Й. та Слюсаренка Б.В. стали звершувати служіння на цій території. Таранюк особисто знав Лілію Поліщук, причому, відповідно до його свідчення, вона відбувала покарання на примусових роботах на підприємстві «Хімпром». Цей служитель доволі чітко дав картину адвентистської присутності в Сумах та області станом на 1978 рік: м. Суми – 1 людина, м. Охтирка – 2 людини, с. Мала Ворожба Лебединського р-ну – 1 людина, с. Бишкінь Лебединського р-ну – 2 людини, м. Конотоп – 3 сім’ї, м. Кролевець – 2 людини, м. Ромни – 1 людина і сім’я Слюсаренка Б.В., м. Шостка – 2 людини. Переважно всі, про кого йде мова – особи жіночої статі середнього або похилого віку. «До мого приїзду члени церкви обслуговувались випадковими приїздами служителів із Харкова, Полтави та Києва, – свідчив В.Таранюк. – Переді мною стояло завдання об’єднати розсіяних членів церкви у одну офіційну громаду, а потім розширити місію на ще не освоєних територіях». Уже у 1980 році відбулося перше таємне хрещення, вночі, коли до церкви АСД приєдналося 6 чоловік. В результаті його зусиль 7 лютого 1981 року була зареєстрована «група церкви АСД у м. Суми» за адресою вул. Водна, 51 (р-н Хіммістечка). Члени церкви м. Ромни не були включені у цю реєстрацію, оскільки там планувалося зареєструвати окрему групу. В цей час у Конотопі силами членів церкви було організовано підпільний випуск релігійної літератури. Після першого ж розповсюдження друкованих матеріалів органи держбезпеки виявили джерело їх виникнення, і в результаті дві сім’ї переїхало в Білорусь, а троє братів отримали строк ув’язнення у виправній колонії Гамаліївка поблизу м. Шостка. 

Хочеться нагадати, що це був важкий час, коли влада чинила віруючим всілякі перепони у правових діях, а адвентизм в Україні страждав від наслідків розколу, спричиненого ще 20 років назад. Організаційні процеси відбувалися в Києві, коли діалог з владою допомагали налагоджувати представники Генеральної Конференції (керівний орган всесвітньої церкви АСД). Офіційні джерела засвідчують факт, що адвентисти Сумщини виявили свою активність у цих процесах: «Так, одна громада і декілька невеликих груп Сумської області, а також громада м. Ніжина і розрізнені групи віруючих Чернігівської області приєдналися до Київського об’єднання» [2, с.324].

Епоха «перебудови», що почалася з 1985 року, дозволила адвентистській церкві вийти з підпілля. В.Таранюк з хвилюванням згадував, що у Сумах в річницю 1000-ліття хрещення Русі, у 1988 році, було звершене урочисте хрещення на річці Псел, в центрі міста. Були запрошені з Києва хор і колектив бандуристів, проповідував тодішній керівник Київського (перейменованого на Центральне) об’єднання В.В. Пролінський. Направлений у Суми у тому-таки 1988 році новий служитель Д.І. Богатирчук прийняв громаду у 35 чоловік. 22 серпня 1988 року «група» була перереєстрована як «громада християн АСД», а також було зареєстровано молитовний будинок за адресою вул. Молодіжна, 7 (р-н Хіммістечка).

«З 1991 року, унаслідок здобуття Україною державної незалежності, політико-правових і духовних змін у її житті, церква АСД починає відігравати значну роль у суспільному житті країни. …Демократичні перетворення дозволили церкві вийти на якісно новий рівень служіння» [5, с.159]. Це був час, коли відкрилися широкі можливості для євангельської діяльності. У Сумах проводилися масштабні програми духовного спрямування за участі зарубіжних місіонерів. Після кампанії Бенджаміна Стайлза (США) у серпні 1993 року утворилася друга адвентистська громада (для довідки: згідно з практикою церкви АСД, в одному населеному пункті можуть існувати декілька громад, що утворюються або в різні часові проміжки, або з метою територіальної зручності). Через декілька років, взимку 1996 року, в результаті програми Вільфреда Краузе (Німеччина) до церкви приєдналося 180 чоловік. Восени 2002 року під час програми Фелікса Лое (Німеччина) хрестилось 86 чоловік. Духовний голод, що панував за часів комуністичного режиму, тепер змушував людей замислитись над фундаментальними питаннями свого життя, зробити крок в сторону віри в Бога. Натхненні успіхами зарубіжних проповідників, місцеві служителі стали проводити подібні заходи. Так, у 1994 році в Курському мікрорайоні міста була організована третя громада зусиллями згадуваного раніше Слюсаренка Б.В. (до речі, його діяльність детально висвітлюється у книзі тодішнього старшого уповноваженого у справах релігій Б. Анцкого «Протестантизм на Сумщині»). Церква зростала завдяки програмам пасторів Зубкова Д.В., Самойленка В.В., Діхтяренка А.П., Педченка В.В, що проводились у різні роки в різних районах міста. Їх діяльністю були охоплені також Краснопілля, Білопілля, Глухів. Справжньою подією для Сум став приїзд євангелиста Антонюка А.І. у 2002 році, в результаті програми якого прийняли хрещення 204 чоловіка і утворилась четверта громада. Щорічне проведення євангельських програм стало своєрідною «традицією» кожної з громад АСД. Зарубіжних євангелистів стали запрошувати рідше (останній приїзд – команда з Австралії, євангелисти Мірко Хроміш та Шейн Сміт, 2007 рік; враження від Сум спонукали одну з волонтерок, Елайн Харкер, написати книгу спогадів «Дети Божьи в Украине и России (глазами австралийцев)» [7]). 

Коли церква в Сумах стала кількісно рости швидкими темпами, стали наочними і проблеми такого зросту. Молитовний будинок був тільки один, на Хіммістечку (вул. Молодіжна, 7), а інші громади довгий час збиралися в орендованих приміщеннях (будинок культури КРЗ, Дім профспілок, Будинок Юного Техніка, обласна філармонія, УТОГ, бібліотека на вул. Лесі Українки). Багато людей, що приєдналося до церкви в результаті євангельських програм, перестали її відвідувати через побутові незручності, перехід з одного орендованого приміщення в інше або внутрішні непорозуміння. Пізніше з’явилася можливість придбати приміщення під молитовний будинок на вул. 40 років Жовтня (колишній продуктовий магазин у Курському мр-ні). Хоча деякі громади продовжили збиратися в орендованих приміщеннях, ситуація з церковним членством стабілізувалася. Нині церквою АСД будується духовний центр по вул. Заливна. 

Соціальне служіння церкви АСД, яке раніше розглядалось як допоміжне на євангельських програмах (лекції по сімейних стосунках та поради щодо здоров’я), зараз все більше виходить на перший план. При громадах організовуються кулінарні курси, пропагується здоровий спосіб життя, проводяться програми по схудненню, профілактиці шкідливих звичок, існують гуртки скандинавської ходи. Декілька разів у місті Суми проходила дитяча програма «Країна здоров’я», в якій принципи здорового способу життя представлено для дітей у популярно-розважальній формі. Особливу роль у проведенні подібних програм відіграє молодь. Ще на початку 2000-х років адвентистська молодь Сумщини включилася в соціальне служіння, підтримавши церковну програму ШТОРМ (рос. «шагай туда, откуда раздаётся молчание»). Це були табірні зібрання поблизу невеликих населених пунктів переважно в сільській місцевості, метою яких було залучення молодого покоління до соціальних акцій (прибирання навколишньої території, допомога нужденним, багатодітним сім’ям, людям похилого віку). На Сумщині такі табори проводились у 2004 р. у с. Сінне Краснопільського р-ну та у 2005 р. у с. Лушники Шосткинського р-ну. Гідним продовженням цієї ініціативи стала акція «Сильне покоління» у 2016 році, що проводилася в самому м. Суми. Також серед цікавих проектів у молодіжному служінні можна назвати проведення арт-кафе (неформальні зустрічі для молоді з гостиною та спілкуванням на актуальну тематику). Соціальні програми дозволяють адвентистській молоді реалізувати себе та зробити суспільство навколо себе трошечки кращим.

Станом на початок 2017 року у Сумах та Сумській області нараховується 799 адвентистів сьомого дня. «Нині Церква АСД в Україні – це значуща частина суспільства, котра не мислить себе у відриві від радостей і бід свого багатостраждального народу, з яким уже скільки років розділяє спільну долю. Здійснюючи євангелізаційно-просвітницьку, освітню та видавничу діяльність, активно беручи участь у соціальному служінні, християни-адвентисти з надією дивляться в майбутнє. Вони готові й надалі виконувати довірену їм Богом місію, роблячи свій посильний внесок у духовно-моральне і соціально-економічне відродження Вітчизни» [5, с.160].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Григоренко А. Эсхатология, милленаризм, адвентизм. – СПб: Европейский дом, 2004. – 392 с.
  2. Докаш В. Адвентисти сьомого дня // Історія релігії в Україні. У 10 тт. – Т.6. Пізній протестантизм в Україні: п’ятдесятники, адвентисти, свідки Єгови. – Київ-Дрогобич: Коло, 2007. – 632 с.
  3. Жукалюк М. Крізь бурі, шторми, лихоліття. – Київ-Львів: Джерело життя, 2009. – 544 с.
  4. Зайцев Е. История церкви АСД в России. – Заокский: Источник жизни, 2008. – 544 с.
  5. Історія церкви християн Адвентистів сьомого дня в Україні. – К.: Джерело життя, 2004. – 160 с.
  6. Хайнц Д., Опарин А., Юнак Д., Пешелис А. Души под жертвенником. Книга памяти церкви Адвентистов седьмого дня, посвящённая жертвам религиозных репрессий во времена царской России и Советского Союза. 1886-1986 годы. – Х.: Факт, 2010. – 376 с.
  7. Харкер Э. Дети Божьи в Украине и в России (глазами австралийцев). – б/м, б/д публикации. – 224 с.
  8. Юнак Д. История церкви христиан Адвентистов седьмого дня в России. В 2 тт. – Том 1. 1886-1981 гг. – М., 2001. – 752 с.
  9. 152nd Report of the General Conference of Seventh-day Adventists // Взято з: http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2016.pdf від 09.04.2017.

***

Богдан Коваль, релігієзнавець,
викладач Українського адвентистського центру вищої освіти

image_pdfimage_print

Святе Писання
Святе Писання, що складається зі Старого та Нового Завітів, є Словом Божим письмово переданим по Божественному натхненню через святих людей Божих, які виголошували й писали його по спонуканню Святого Духа. За допомогою цього Слова Бог передав людству необхідні для спасіння знання. Біблія має безперечний авторитет і представляє непогрішиме відкриття Його волі. Вона є мірилом характеру і критерієм досвіду, вичерпним викладом доктрин і достовірним повідомленням про дії Бога в історії нашого світу.
Пс. 118:105; Прип. 30:5, 6; Іс. 8:20; Ів. 17:17; 1 Фес. 2:13; 2 Тим. 3:16, 17; Євр. 4:12;
2 Пет. 1:20, 21
Трійця
Бог єдиний. Отець, Син і Святий Дух – єдність трьох довічних Особистостей. Бог безсмертний, всемогутній, всезнаючий, всюдисущий та понад усе. Він безмежний і вище людського розуміння, однак Його можна пізнати за допомого Його відкриття про Самого Себе. Бог, Який є любов, навіки гідний поклоніння, честі і служіння всього творіння.
Бут. 1:26; Повт. 6:4; Іс. 6:8; Мф. 28:19; Ів. 3:16; 2 Кор. 1:21, 22; 13:14; Єф. 4:4-6;
1 Пет. 1:2
Бог Отець
Бог Вічний Отець є Творець, Першопричина, Вседержитель і Незалежний Правитель всього творіння.

Він справедливий і святий, милостивий і добрий, повільний на гнів і сповнений постійної любові та вірності.

Якості та сили, що проявилися в Сині та Святому Дусі також є якостями та силами Отця.
Бут. 1:1; Повт. 4:35; Пс. 109:1, 4; Ів. 3:16; 14:9; 1 Кор. 15:28; 1 Тим. 1:17; 1 Ів. 4:8; Об'яв. 4:11
Бог Син
Бог Вічний Син з’явився втіленим в Ісусі Христі. Через Нього все було створено, дякуючи Йому був відкритий характер Бога, завдяки Йому здійснилося спасіння людства і через Нього відбувається суд над нашим світом. Будучи навіки істинним Богом, Він став також справжньою людиною, Ісусом Христом. Він був зачатий Святим Духом і народжений дівою Марією. Він жив і переносив спокуси як людина, проте явив Собою досконалий приклад праведності і любові Божої. Вчинені Ним чудеса були проявом сили Божої і свідченням того, що Він був дійсно Богом – обіцяним Месією. Він добровільно постраждав і помер на хресті за наші гріхи, зайнявши наше місце. Воскрешений з мертвих, Він вознісся на небо, щоб заради нас здійснювати служіння в небесному святилищі. Він знову прийде в цей світ у славі для остаточного визволення Свого народу і для того, щоб відновити все знову.
Іс. 53:4-6; Дан. 9:25-27; Лк. 1:35; Ів. 1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Рим. 6:23;
1 Кор. 15:3, 4; 2 Кор. 3:18; 5:17-19; Флп. 2:5-11; Кол. 1:15-19; Євр. 2:9-18; 8:1, 2
Бог Дух Святий
Бог Вічний Дух Святий діяв разом з Отцем і Сином при створенні, втіленні та спокуті. Він – така ж Особистість, як Отець і Син. Він надихав письменників Біблії. Він наповнив силою життя Христа. Він привертає і переконує людей; і тих, хто відгукується, Він оновлює і відтворює в них образ Божий. Посланий Отцем і Сином, щоб завжди бути з Його дітьми, Він наділяє Церкву духовними дарами, дає їй силу в її свідоцтві про Христа і в згоді зі Святим Писанням наставляє її на всяку істину.
Бут. 1:1, 2; 2 Цар. 23:2; Пс. 50:12; Іс. 61:1; Лк. 1:35; 4:18; Ів. 14:16-18, 26; 15:26;
16:7-13; Дії 1:8; 5:3; 10:38; Рим. 5:5; 1 Кор. 12:7-11; 2 Кор. 3:18; 2 Пет. 1:21
Створення світу
Бог в Писанні достовірно представив хронологію Своєї творчої діяльності. Протягом недавніх шести днів творіння Господь створив «небо і землю, море і все, що в них», а сьомого дня «спочив». Таким чином, Господь встановив Суботу як вічний пам’ятник Його праці, здійсненої і завершеної протягом шести буквальних днів, які разом з Суботою утворили той тиждень, що нам відомий сьогодні. Перші чоловік і жінка були створені за образом Божим, як вінець творіння, отримавши право володіння світом і обов’язок піклуватися про нього. Світ, при завершенні свого створення, як сказано в Біблії, був «вельми добрий», і його досконалість проголошувала славу Божу.
Бут. 1-2, 5, 11; Вих. 20:8-11; Пс. 18:2-7; 32:6, 9; 103; Іс. 45:12; Дії. 17:24; Кол. 1:16; Євр. 1:2; 11:3; Об'яв. 10:6; 14:7
Природа людини
Чоловік і жінка були створені за образом і подобою Божою як істоти, наділені індивідуальністю, силою і свободою мислити і діяти. Людина, за задумом Божим, – це нерозривна єдність тіла, душі і духу. Але хоча люди і були створені як вільні істоти, їх життя залежало від Бога. Однак, не послухавши Бога, наші прабатьки таким чином відмовилися визнати свою залежність від Нього і втратили своє високе положення. Образ Божий в них спотворився, і вони стали схильні до смерті. Їхні нащадки успадковують гріховну природу з усіма витікаючими з цього наслідками. Вони народжуються зі слабкостями і схильностями до зла. Але Бог у Христі примирив із Собою світ і Духом Своїм відновлює в смертних, що каються образ Творця. Створені для слави Божої, ми покликані любити Його, один одного і світ, що оточує нас.
Бут. 1:26-28; 2:7, 15; 3; Пс. 8:5-9; 50:6, 11; 57:4; Єрем. 17:9; Дії. 17:24-28; Рим. 5:12-17; 2 Кор. 5:19, 20; Єф. 2:3; 1 Фес. 5:23; 1 Ів. 3:4; 4:7, 8, 11, 20
Велика боротьба
Все людство залучено в велику боротьбу між Христом і сатаною. Вона розпочалась на небі в зв’язку з тим, що був поставлений під сумнів характер Бога, Його закон і справедливість Божого правління у всесвіті. Один зі створених ангелів, наділений свободою вибору, в своєму самозвеличенні став сатаною, противником Бога. Це призвело до повстання частини ангелів. Сатана викликав дух спротиву Богові в нашому світі, коли втягнув Адама і Єву в гріх. В результаті цього гріха, скоєного людьми, образ Божий став спотвореним в людстві. З цієї ж причини створений світ втратив свій порядок і був спустошений під час всесвітнього потопу, про що свідчить представлена ​​в Бут. 1-11 хронологія. На очах у всього творіння цей світ перетворився на арену світової боротьби, в результаті якої люблячий Бог буде затверджений в Своїх правах. Христос посилає Святого Духа і вірних ангелів, щоб вони допомагали народу Божому в цій великій боротьбі, направляли, захищали і зміцнювали його на шляху, що веде до спасіння.
Бут. 3; 6-8; Йов 1:6-12; Іс. 14:12-14; Єзек. 28:12-18; Рим. 1:19-32; 3:4; 5:12-21; 8:19-22; 1 Кор. 4:9; Євр. 1:14; 1 Петр. 5:8; 2 Петр. 3:6; Об'яв. 12:4-9
Життя, смерть і воскресіння Христа
Життя Христа проходило в досконалому послузі волі Божій. Його страждання, смерть і воскресіння – це єдино можливий шлях спокути скоєних людьми гріхів. Кожен, що приймає вірою це примирення з Богом, має вічне життя. Все творіння може краще осягнути нескінченну і святу любов Творця. Це досконале примирення виправдовує справедливість Божого Закону і милосердя характеру Творця. Так відбувається засудження наших гріхів і забезпечується наше прощення. Смерть Христа є замісною, спокутною, примиряючою і перетворюючою. Воскресіння Христа у плоті є знаком перемоги Бога над силами зла, і для приймаючих це примирення, служить свідченням їхньої перемоги над гріхом і смертю. Воскресіння проголошує панування Ісуса Христа, перед Яким схилиться кожне коліно на небі і на землі.
Бут. 3:15; Пс. 22:1; Іс. 53; Ів. 3:16; 14:30; Рим. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Кор. 15:3, 4,
20-22; 2 Кор. 5:14, 15, 19-21; Флп. 2:6-11; Кол. 2:15; 1 Петр. 2:21, 22; 1 Ів. 2:2; 4:10
Спасіння у Христі
За нескінченної любові і милості Бог учинив так, що Христос, який не знав гріха, став гріхом заради нас, щоб в Ньому ми стали праведними перед Богом. Під впливом Святого Духа ми усвідомлюємо нашу потребу в Спасителі, визнаємо нашу гріховність, каємося в наших злочинах і вірою приймаємо Ісуса як Спасителя і Господа, як Того, Хто зайняв наше місце на хресті і залишив нам приклад. Ця спасаюча віра приходить до нас від Божественної сили Його Слова і є даром Божої благодаті. Завдяки Христу Бог виправдовує і приймає нас як Своїх синів та дочок і позбавляє від панування гріха. Дія Духа Святого створює в нас відродження і освячення. Дух оновлює наш розум, записує в наших серцях Божий закон любові і дає нам силу жити святим життям. Перебуваючи в Ньому, ми стаємо причасниками Божественної природи і отримуємо впевненість у спасінні як тепер, так і на суді.
Бут. 3:15; Іс. 45:22; 53; Єрем. 31:31-34; Єзек. 33:11; 36:25-27; Авв. 2:4; Мк. 9:23, 24; Ів. 3:3-8, 16; 16:8; Рим. 3:21-26; 8:1-4, 14-17; 5:6-10; 10:17; 12:2; 2 Кор. 5:17-21; Гал. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Єф. 2:4-10; Кол. 1:13, 14; Тит 3:3-7; Євр. 8:7-12; 1 Пет. 1:23; 2:21, 22; 2 Пет. 1:3, 4; Об'яв. 13:8
Зростання у Христі
Прийнявши смерть на хресті, Ісус здобув перемогу над силами зла. Він, Який переміг злих духів під час Свого земного служіння, зруйнував їх владу і зробив неминучою їх остаточну загибель. Перемога Ісуса забезпечує і нам перемогу над цими силами, які все ще прагнуть управляти нами, в той час як ми ходимо перед Ним в мирі, радості і впевненості в любові Божої. Зараз Святий Дух перебуває в нас і наділяє нас силою. В постійної прихильності Ісусу, нашому Спасителю і Господу, ми звільнені від тягаря минулих вчинків. Ми більше не перебуваємо в темряві, страху перед силами зла, невігластві та безцільності, які супроводжували наше колишнє життя. Здобувши цю нову свободу в Христі, ми покликані розвинути свій характер в подобі Його характеру, спілкуючись з Ним щодня в молитві, насичуючись Його Словом, розмірковуючи над Ним і Його Промислом, віддаючи Йому хвалу, збираючись на спільні богослужіння та беручи участь в здійсненні місії Церкви. Ми також покликані наслідувати приклад Христа, здійснюючи співчутливе служіння заради задоволення фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних і духовних потреб людей. Коли ми віддаємо нашу любов оточуючим і свідчимо про спасіння в Христі, постійна присутність Божа через Духа Святого перетворює кожну хвилину нашого життя і кожну справу в духовний досвід.
1 Пар. 29:11; Пс. 1:1, 2; 22:4; 76:12, 13; Мф. 20:25-28; 25; 1:31-46; Лк. 10:17-20; Ів. 20:21; Рим. 8:38, 39; 2 Кор. 3:17, 18; Гал. 5:22-25; Єф. 5:19, 20; 6:12-18; Флп. 3:7-14; Кол. 1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Фес. 5:16-18, 23; Євр. 10:25; Як. 1:27; 2 Пет. 2:9; 3:18; 1 Ів. 4:4
Церква
Церква є спільнота віруючих, які визнають Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Як і народ Божий в старозавітні часи, ми покликані зі світу, ми об’єднуємося для богослужіння, для спілкування, для вивчення Слова Божого, для святкування Вечері Господньої, для служіння всьому людству і для проголошення Благої вісті в усьому світі. Свою духовну владу Церква отримала безпосередньо від Христа, Який є втілене Слово, відкрите в Писанні. Церква – це Божа родина, і члени її, усиновлені Богом, живуть на підставі укладеного з Ним нового завіту. Церква – це тіло Христове, суспільство людей, об’єднаних вірою, і глава цього тіла Сам Христос. Церква – це наречена, заради якої Христос помер, щоб освятити і очистити її. При Його урочистому поверненні вона постане перед Ним як славна Церква, яка зберегла вірність в усі віки, відкуплена Його кров’ю та не має ні плями, ні вади – свята і бездоганна.
Бут. 12:1-3; Вих. 19:3-7; Мф. 16:13-20; 18:18; 28:19, 20; Дії. 2:38-42; 7:38; 1 Кор. 1:2;
Єф. 1:22, 23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Кол. 1:17, 18; 1 Пет. 2:9
Церква Останку та її місія
Вселенська Церква складається з тих, хто істинно вірить в Христа. Але в останні дні, під час загального боговідступництва, Бог покликав Церкву Останку до дотримання заповідей Божих і збереження віри в Ісуса. Церква Останку проголошує настання години суду, сповіщає спасіння через Христа і проповідує наближення Його Другого пришестя.

Ця місія проголошення істини символічно представлена трьома ангелами в 14 розділі книги Об’явлення. За часом ця місія збігається з судом, який відбувається на небесах, і результатом її є покаяння і виправлення людей. Кожен віруючий покликаний особисто брати участь в цьому загальному свідоцтві.
Дан. 7:9-14; Іс. 1:9; 11:11; Єрем. 23:3; Мих. 2:12; 2 Кор. 5:10; 1 Пет. 1:16-19; 4:17; 2 Пет. 3:10-14; Юд. 3, 14; Об'яв. 12:17; 14:6-12; 18:1-4
Єдність в Тілі Христовому
Церква – це єдине Тіло послідовників Христа, покликаних із всякого народу, племені та язика. В Христі ми стаємо новим творінням. Серед нас не повинно бути відмінності незалежно від раси, культури, освіти, національності, статі, соціального і майнового стану. Ми всі рівні в Христі, Який за допомогою єдиного Духа об’єднав нас між собою і привернув до Себе. Ми повинні служити і приймати служіння неупереджено і з чистим серцем.
Завдяки відкриттю, яке нам дав Ісус Христос у Святому Письмі, ми маємо одну і ту ж віру і надію, одне і те ж прагнення служити всьому людству. Джерелом такої єдності є триєдиний Бог, Який прийняв нас як Своїх дітей.
Пс. 132:1; Мф. 28:19, 20; Ів. 17:20-23; Дії. 17:26, 27; Рим. 12:4, 5; 1 Кор. 12:12-14;
2 Кор. 5:16, 17; Гал. 3:27-29; Єф. 2:13-16; 4:3-6, 11-16; Кол. 3:10-15
Хрещення
Хрещення – це Боже повеління, за допомогою якого ми сповідуємо свою віру в смерть і воскресіння Ісуса Христа, а також свідчимо, що ми померли для гріха і тепер прагнемо до оновленого життя. Таким чином, ми визнаємо Христа Господом і Спасителем і стаємо частиною Його народу після прийняття в члени Його Церкви. Хрещення – це символ нашої єдності з Христом, прощення гріхів і прийняття Духа Святого.

Хрещення здійснюється зануренням у воду, і до нього допускаються ті, хто має віру в Ісуса і засвідчив про каяття в гріхах. Хрещенню передують вивчення Святого Писання і прийняття його вчення.
Мф. 28:19, 20; Дії. 2:38; 16:30-33; 22:16; Рим. 6:1-6; Гал. 3:27; Кол. 2:12, 13
Вечеря Господня
Вечеря Господня – це спільне прийняття символів тіла і крові Ісуса як наочне підтвердження віри в Нього, нашого Господа і Спасителя. При здійсненні цього обряду присутній Сам Христос, який спілкується зі Своїм народом і зміцнює його сили. Беручи участь у Вечері, ми з радістю сповіщаємо спокутну смерть Господа і Його повернення у славі. Готуючись до Вечері, віруючі досліджують своє серце, сповідують свої гріхи і каються в них. Перед прийняттям символів відбувається служіння ногоомиття, встановлене нашим Божественним Учителем як символ оновлення, очищення і як вираз готовності служити одне одному в християнському смиренні, а також для того, щоб сприяти об’єднанню сердець в любові. Служіння Вечері відкрито для участі в ньому всіх віруючих християн.
Мф. 26:17-30; Ів. 6:48-63; 13:1-17; 1 Кор. 10:16, 17; 11:23-30; Об'яв. 3:20
Духовні дари та духовне служіння
Впродовж всіх віків Бог наділяв усіх членів Своєї Церкви духовними дарами, які кожен повинен використовувати на благо Церкви і людства. Цими дарами Святий Дух наділяє кожного члена Церкви по Своїй волі. Таким чином, Церква стає здатною виконати дане їй Богом призначення. Відповідно до Писання, до духовних дарів відносяться віра, дар зцілення, дар пророцтва, дар проповіді, учительський дар, дар управління, дар примирення, дар співчуття, дар милосердя та самовідданого служіння ближнім з метою підтримати і підбадьорити їх.

Деякі члени Церкви покликані Богом і наділені дарами Святого Духа, щоб працювати в Церкві як пастори, євангелисти і вчителі. Їх робота особливо необхідна для підготовки членів Церкви до служіння, для досягнення Церквою духовної зрілості і для забезпечення єдності у вірі і пізнанні Бога. Коли члени Церкви використовують ці духовні дари як вірні служителі всілякої Божої благодаті, Церква захищена від руйнівного впливу єретичних вчень, зростає в Бозі та зміцнюється у вірі і любові.
Дії. 6:1-7; Рим. 12:4-8; 1 Кор. 12:7-11, 27, 28; Єф. 4:8, 11-16; 1 Тим. 3:1-13; 1 Пет. 4:10, 11
Дар пророцтва
Святе Писання свідчить, що пророцтво – один з дарів Святого Духа. Цей дар є відмінною ознакою Церкви Остатку, і ми віримо, що він проявився в служінні Еллен Уайт.

Її праці являються пророчим авторитетом і служать для Церкви потіхою, керівництвом, настановою і викриттям. В цих працях також чітко визначено, що Біблія є мірилом для будь-якого вчення і досвіду.
Мф. 26:17-30; Ів. 6:48-63; 13:1-17; 1 Кор. 10:16, 17; 11:23-30; Об'яв. 3:20
Закон Божий
Великі принципи Закону Божого викладені в Десяти Заповідях і явлені в житті Ісуса Христа. В них відображена Божа любов, Його воля і наміри в питаннях поведінки людини і її взаємин з Богом і ближніми. Вони обов’язкові для людей всіх часів. Ці постанови лежать в основі Божого завіту з Його народом. Це вище мірило праведності на суді Божому. Завдяки впливу Духа Святого заповіді призводять до пізнання гріха і пробуджують усвідомлення потреби в Спасителі. Спасіння – це дар благодаті, його неможливо заслужити ділами, але спасенна людина слухняна заповідям. У цій слухняності вдосконалюється християнський характер, і її результатом буде мир з Богом. Вона говорить про любов до Господа і нашу турботу про ближніх. Послух через віру доводить, що Христос має силу перетворити наше життя, і служить справі благовістя.
Вих. 20:1-17; Повт. 28:1-14; Пс. 18:8-15; 39:8, 9; Мф. 5:17-20; 22:36-40; Ів. 14:15; 15:7-10; Рим. 8:3, 4; Єф. 2:8-10; Євр. 8:8-10; 1 Ів. 2:3; 5:3; Об'яв. 12:17; 14:12
Субота
Блаженний Творець після шести днів творіння світу спочивав в сьомий день і встановив суботній спокій для всіх людей як пам’ятник творіння. Четверта заповідь незмінного Закону Божого вимагає дотримання сьомого дня, суботи, як дня спокою, дня особливого поклоніння і служіння відповідно до вчення і прикладу Ісуса Христа – Господа суботи.

Субота – це день радісного спілкування з Богом і один з одним. Це символ нашого спасіння у Христі, знак нашого освячення, нашої вірності та передчуття нашого вічного майбутнього життя в Царстві Божому. Субота – це постійний Божий символ вічного завіту між Ним і Його народом. Радісне проведення цього святого часу від вечора до вечора, від заходу до заходу є урочистий спогад звершеного Богом творіння і викуплення.
Бут. 2:1-3; Вих. 20:8-11; 31:13-17; Лев. 23:32; Повт. 5:12-15; Іс. 56:5, 6; 58:13, 14;
Єз. 20:12, 20; Мф. 12:1-12; Мк. 1:32; Лк. 4:16; Євр. 4:1-11
Смерть і воскресіння
Відплата за гріх – смерть. Але Бог, єдиний, що має безсмертя, дарує вічне життя Своїм викупленим. До дня Другого пришестя смерть для всіх людей – це стан небуття.

Коли ж Христос – Життя наше – з’явиться, то воскреслі та ті, що залишилися живими, праведники відтвореними і прославленими будуть піднесені назустріч своєму Господу. Друге воскресіння, воскресіння нечестивих, відбудеться тисячу років потому.
Йов 19:25-27; Пс. 145:3, 4; Еккл. 9:5, 6, 10; Дан. 12:2, 13; Іс. 25:8; Ів. 5:28, 29; 11:11-14; Рим. 6:23; 16; 1 Кор. 15:51-54; Кол. 3:4; 1 Фес. 4:13-17; 1 Тим. 6:15; Об'яв. 20:1-10
Тисячолітнє Царство та знищення гріха
Тисячолітнє Царство – це проміжний період між першим і другим воскресіннями, коли Христос і Його викуплені святі знаходяться на небі. Протягом цього часу відбувається суд над тими, хто помер, не розкаявшись у своїх гріхах. На землі в цей час не буде жодної живої людини, але буде тільки сатана зі своїми ангелами. Після закінчення цього тисячолітнього періоду Христос зі Своїми святими і Святе Місто зійдуть на землю. Тоді будуть воскрешені і всі нечестиві, які під проводом сатани і його ангелів підуть війною на Боже Місто і зберуться навколо Нього. Але зійде від Бога вогонь, який знищить це воїнство і очистить землю. Таким чином, гріх і грішники назавжди зникнуть з всесвіту.
Єр. 4:23-26; Єз. 28:18, 19; Мал. 4:1; 1 Кор. 6:2, 3; Об'яв. 20; 21:1-5
Нова Земля
На Новій Землі, де пануватиме праведність, Бог влаштує вічну оселю для викуплених. Серед створеної Ним досконалої природи вони будуть вічно жити в радості і любові, зростаючи в пізнанні Бога і Його творіння. Сам Господь буде там жити разом зі Своїм народом, і ніколи вже не буде ні страждань, ні смерті.

Велика боротьба закінчиться, а з її закінченням назавжди зникне гріх. Усе, що існує – жива і нежива природа – буде свідчити, що Бог є любов, і Він буде панувати на віки віків. Амінь.
Іс. 35; 65:17-25; Мф. 5:5; 2 Пет. 3:13; Об'яв. 11:15; 21:1-7; 22:1-5
Довірене управління
Ми – управителі Божі. Він довірив нам мудро розпоряджатися часом і можливостями, здібностями і майном, благословеннями землі і її дарами. Ми відповідальні перед Богом за правильне використання всіх цих дарів. Наше визнання Бога Владикою всього ми висловлюємо у вірному служінні Йому і ближнім, а також в добровільному
Бут. 1:26-28; 2:15; 1 Пар. 29:14; Агг. 1:3-11; Мал. 3:8-12; Мф. 23:23; Рим. 15:26, 27;
1 Кор. 9:9-14; 2 Кор. 8:1-15; 9:7
поверненні десятини і пожертвувань для проголошення Євангелія і для підтримки і зростання Його Церкви. Бог надав нам особливу честь, давши нам право розпоряджатися всім довіреним, щоб виховати нас в любові і привести до перемоги над егоїзмом і жадібністю. Управителі Божі відчувають радість, коли в результаті їх вірності інші люди отримують благословення.
Довірене управління
Ми покликані бути благочестивими людьми, чиї думки, почуття і дії знаходяться у відповідності з біблійними принципами у всіх аспектах особистого та суспільного життя. Щоб дати можливість Святому Духу відтворити в нас характер нашого Господа, ми прагнемо лише до того, що може принести в нашому житті християнську чистоту, здоров’я і радість. Це означає, що наші задоволення і розваги повинні відповідати високим критеріям християнського смаку і краси. Визнаючи наявність особливостей у різних культурах, ми, проте, вважаємо, що наш одяг має бути простим, скромним і охайним, відповідний тим, чия справжня краса полягає не в зовнішніх прикрасах, а в нетлінні лагідного й спокійного духу. Це також означає, що оскільки наші тіла є храмом Святого Духа, ми не повинні нехтувати турботою про них. Нам необхідні фізичні вправи, відпочинок і, по можливості, здорова їжа. Ми повинні утримуватися від нечистої їжі, зазначеної в Писанні. Так як вживання алкогольних напоїв, тютюну, наркотиків і зловживання ліками шкодять нашому організму, нам слід і від цього утримуватися. Нам потрібно прагнути тільки до того, що допоможе нам привести наші думки і все наше єство в послух Христові, Який бажає, щоб ми були здорові, радісні і щасливі.
Бут. 7:2; Вих. 20:15; Лев. 11:1-47; Пс. 105:3; Рим. 12:1, 2; 1 Кор. 6:19, 20; 10:31;
2 Кор. 6:14-7:1; 10:5; Єф. 5:1-21; Флп. 2:4; 4:8; 1 Тим. 2:9, 10; Тит. 2:11, 12; 1 Пет. 3:1-4;
1 Ів. 2:6; 3 Ів. 2
Шлюб та сім'я
Шлюб, спочатку встановлений Богом в Едемі, є, згідно з вченням Христа, довічним союзом чоловіка і жінки для спільного життя і любові. Шлюб повинен укладатися лише між чоловіком і жінкою, які поділяють спільну віру. Укладаючи шлюб, християни покладають на себе зобов’язання не тільки один перед одним, а й перед Богом. Взаємна любов, повага, увага і відповідальність є основою християнських шлюбних відносин, відображаючи любов, святість, близькість і міцність відносин між Христом і Його Церквою. Щодо розлучення Христос сказав: «Хто дружину відпустить свою, крім провини перелюбу, … і хто візьме шлюб з розлученою, той чинить перелюб». Хоча життя деяких сімей може виявитися далеко не ідеальним, чоловік і жінка, що повністю присвячують себе в шлюбі один одному у Христі, можуть досягти тісного єднання в любові, якщо вони довіряються керівництву Духа і повчанням Церкви. Бог благословляє сім’ю і бажає, щоб всі в ній допомагали один одному в досягненні духовної зрілості. Прагнення до згуртованості сім’ї – один з характерних ознак заключної вестки Євангелія. Батьки повинні виховувати дітей в любові і послуху Господу. Своїм словом і особистим прикладом батьки повинні вчити дітей, що Христос – це люблячий, ніжний і турботливий Наставник, який хоче, щоб усі вони стали членами Його Церкви, членами сім’ї Божої, що включає в себе як самотніх, так і сімейних людей.
Бут. 2:18-25; Вих. 20:12; Повт. 6:5-9; Прип. 22:6; Мал. 4:5, 6; Мф. 5:31, 32; 19:3-9, 12;
Мк. 10:11, 12; Ів. 2:1-11; 1 Кор. 7:7, 10, 11; 2 Кор. 6:14; Єф. 5:21-33; 6:1-4
Служіння Христа в небесному святилищі
На небі знаходиться святилище, справжня скинія, що її збудував був Господь, а не людина. Там Христос заради нас звершує Своє заступницьке служіння. Його служіння дає кожному віруючому можливість спасіння через прийняття Його спокутної жертви, яку Він одного разу приніс на хресті за всіх нас. Після Свого вознесіння Він став нашим великим Первосвящеником і почав Своє заступницьке служіння, що символізувалося служінням первосвященика в Святій частині земного святилища. У 1844 році, після закінчення пророчого періоду в 2300 днів, розпочалася друга і остання частина Його спокутного служіння, що символізувалося служінням первосвященика в Святому Святих земного святилища. В цей час на небі розпочався слідчий суд – перша стадія остаточного знищення всіх гріхів, прообразом якої було очищення стародавнього єврейського святилища в День викуплення. У тому старозавітному служінні святилище символічно очищалося кров’ю жертовних тварин, небесне ж святилище очищається досконалою жертвою, якою є кров Ісуса. Мешканці неба завдяки слідчому суду бачать серед померлих на землі тих, хто спочив у Христі і тому гідний брати участь в першому воскресінні. На цьому суді також стає зрозуміло, хто з тих, що ще живуть на землі перебуває у Христі, дотримуючись Божих заповідей, вірячи в Ісуса, покладаючись на Нього в справі спасіння, і хто, отже, гідний життя в Його вічному Царстві. Цей суд підтверджує справедливість Бога, Який спасає тих, хто вірить в Ісуса. Суд проголошує, що ті, хто зберегли вірність Богу, увійдуть до Царства Небесного. Коли ж це служіння Христа завершиться, закінчиться і відведений для людей час випробування перед Другим пришестям.
Бут. 2:18-25; Вих. 20:12; Повт. 6:5-9; Прип. 22:6; Мал. 4:5, 6; Мф. 5:31, 32; 19:3-9, 12;
Мк. 10:11, 12; Ів. 2:1-11; 1 Кор. 7:7, 10, 11; 2 Кор. 6:14; Єф. 5:21-33; 6:1-4
Друге пришестя Христа
Друге пришестя Христа – це блаженне сподівання Церкви і величне завершення справи Божої на землі. Пришестя Спасителя буде буквальним, особистим, видимим і одночасним для всього світу. При Його поверненні праведники, що до цього часу померли, будуть воскрешені і одночасно з живими праведниками будуть прославлені і піднесені на небо. Безбожні ж в цей момент помруть. Майже повне виконання найважливіших пророцтв, що послідовно розкривають історію світу, свідчить про швидке пришестя Христа. Час цієї події не відкрито, і тому ми повинні бути готові до неї в будь-який момент.
Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; Ів. 14:1-3; Дії. 1:9-11; 1 Кор. 15:51-54; 1 Сол. 4:13-18; 5:1-6;
2 Сол. 1:7-10; 2:8; 2 Тим. 3:1-5; Тит. 2:13; Євр. 9:28; Об'яв. 1:7; 14:14-20; 19:11-21