Особливості освітньої структури Церкви адвентистів сьомого дня в Україні

Одним із особливих напрямків місіонерської роботи Адвентистів сьомого дня є освіта. Відомо, що «відношення до конфесійної освіти в Україні до недавнього часу було на межі дискримінації [1]. І тільки в останні роки Україна наздогнала досвід колишніх учасниць Радянського союзу і почала на державному рівні визнавати дипломи протестантських освітніх закладів, а духовні семінарії стали ВНЗ України. Церква АСД в повному обсязі скористалася можливостями, які відкрила їй держава та створила низку освітніх закладів від починаючи від дитячого садочку і закінчуючи вищою освітньою установою. Більшість новостворених та діючих освітніх адвентистських закладів діють згідно чинних законодавчих вимог України. Таким чином на сьогодні актуальне твердження М. Лагодича, що в Україні: «влада враховувала потреби і запити усіх прошарків населення, визначивши, що релігійна освіта (протестантських освітніх закладів), у цілому, не суперечить міжнародним правовим документам і сформованій закордонній практиці, і відповідає запитам батьків учнів конкретної освітньої установи» [1, С. 265-269]. 

Отже, станом на сьогодні церква АСД має повний цикл освітнього процесу, який містить навчальні та підготовчі заклади різного рівня акредитації. Згадана структура включає дитячі садочки, школи, виші, духовні заклади, різнопрофільні курси та один Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут». 

Одним із перших заснованих церквою АСД навчально-виховних комплексів стала установа «Джерело мудрості», яка розташована на околиці Вінниці, с. Парпурівці. З моменту свого заснування у 2012 році, основна мета діяльності НВК «Джерело мудрості» визначається за двома основним напрямками: надання дітям якісних знань та інтеграція принципів Священного Писання в навчально-виховний процес у розрізі християнської освіти. В результаті працівники НВК намагаються виховати корисних суспільству громадян та духовно освічених християн. 

На думку директора НВК «Джерело мудрості» М.О. Мельник основними перевагами навчання в християнській школі є:

  • Менталітет та християнські переконання самих вчителів. («У нашій школі всі вчителі християни»).
  • Християнський погляд на життя, а саме практичне життя людини, яке засноване на принципах, викладених у Писанні. 
  • Вчителі викладають предмети за державною програмою, і тому школа нічим не відрізняється в плані освіти від державних закладів. Але в «Джерелі мудрості» щоранку проходять лінійки духовного напряму, під-час якої учасники навчального процесу діляться духовним досвідом та уміннями, які здобули на практиці.

Крім того, директорка впевнена, що українським дітям та студентам краще навчатися в адвентистських закладах, оскільки за основу взято принципи християнського виховання. Саме з таких міркувань станом на сьогодні в Україні відкрито більше двох десятків приватних шкіл, які належать церкві АСД [2].

Одним із найбільших освітніх адвентистських проектів в Україні є Український гуманітарний інститут. На сьогодні він налічує 182 студенти денної форми навчання та 126 заочної, які навчаються на восьми ліцензованих програмах (журналістика; філологія; фізичне виховання; психологія; економічна кібернетика; менеджмент; фінанси, банківська справа та страхування; філософія). Крім того в останні роки в Українському гуманітарному інституті з’явилася можливість організації навчання іноземних громадян (в кількості 40 чоловік). 

На думку дослідника адвентизму Івана Чернушки, невід’ємною складовою освітньої системи ЦАСД є діяльність духовних закладів вищої освіти, які є відкритими академічними спільнотами. На сьогодні профільна освіта і духовне виховання студентів виконується в Буковинському біблійному інституті (ББІ), місіонерській школі при ББІ, духовній семінарії в м. Буча [3].

Завдяки духовним закладам освіти церква має власних служителів, не потребуючи в запрошенні служителів з-за кордону, які не завжди можуть бути ефективними місіонерами в чужій для них культурі. Про створений адвентистами освітній навчальний заклад Український гуманітарний інститут Іван Чорнушка пише наступне: «Згідно з рейтингом МОН, в підпорядкуванні якого знаходиться ЗВО, Український гуманітарний інститут у 2015 році отримав 7 місце в рейтингу приватних закладів освіти України, що сприяло отриманню ним позитивного відгуку Міжнародної акредитаційної комісії і вступу в Міжнародну асоціацію навчальних закладів» [1].

Таким чином діти адвентистів та інших  українських протестантів мають можливість здобувати не тільки початкову і середню, а й вищу освіту в освітніх установах, які  працюють під егідою церкви Адвентистів сьомого дня. Перспективи, які відкриваються з прийняттям нового закону про вищу освіту та постановою Кабміну про порядок визнання дипломів вищих духовних закладів, можуть викликати новий етап розвитку адвентистської освіти в Україні. На цей час в Україні церквою АСД створено повноцінну освітню структуру, яка складається з навчальних та підготовчих закладів різного рівня акредитації та створює повний цикл освітнього процесу.

Література:

  1. Чернушка І.Г. Сучасний стан та основні тенденції розвитку адвентизму в Україні: дис. канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство, Житомир, 2016. 285 с.
  2. Вісті Надії. Топ християнських шкіл в Україні. Українська уніонна конференція, 2018. Режим доступу до ресурсу: https://uuc.adventist.ua/top-hrystyyanskyh/.
  3. Український гуманітарний інститут. http://ugi.edu.ua/.

***

Автор — Валентина Куриляк